Wat is Via Lumina?

In Dordrecht is een plek te vinden, waar creativiteit en welzijn samenkomen. Kunst en vriendschap onder één dak verenigd. Op de Voorstraat-Noord bevindt zich een stichting met de naam Via Lumina. Deze non-profitstichting zet zich sinds 2007 in voor jongeren en volwassenen, die net even anders zijn, zoals mensen met autisme en mensen met een psychiatrische achtergrond.

De vrijwilligers van deze stichting geven met creatieve projecten, een Outsider Art galerie en gezellige café’s invulling aan de vrijetijdsbesteding van deze groep.

De activiteiten vergroten het zelfvertrouwen en bevorderen de integratie van mensen, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is.

De formule van Via Lumina bestaat uit drie pijlers: Een galerie Het Junior-, Outsider- en OutsiderPluscafé Creatieve projecten

Gallerie

De exposities in de galerie voor Outsider Art en de creatieve projecten geven vorm aan talentontwikkeling. Belangrijker is dat deze activiteiten bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het bevorderen van de integratie van mensen, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is.

Café's

De café’s zijn vooral gericht op vriendschap en samen op een ontspannen manier activiteiten ondernemen, zodat het sociale isolement afneemt.

Creatieve projecten

Bij Via Lumina zijn de vrijwilligers en de deelnemers samen creatief op elk gebied.