Vrijwilligers en vrienden maken vrienden!

Vriendschap is belangrijk voor iedereen. Via Lumina zorgt dat vriendschap mogelijk wordt voor haar doelgroep. Een flink aantal vrijwilligers is actief bezig om de café’s, de galerie en de projecten mogelijk te maken. U kunt ook vrijwilliger worden: vrijwilligerswerk is leuk om te doen! U ontmoet nieuwe mensen, leert nieuwe dingen en het hoeft echt niet zoveel tijd te kosten.
Galerie vrijwilliger
Onze vrijwilligers organiseren exposities, draaien diensten in de galerie, leggen en onderhouden contacten met de kunstenaars, informeren bezoekers, maken foto’s van de kunstwerken ten behoeve van de Website en maken posters en verspreiden deze door de stad.
Café vrijwilliger
Onze vrijwilligers zijn wekelijks bezig met opzetten en uitvoeren van de diverse activiteiten met de deelnemers. Zij dragen zorg voor de introductie van nieuwe deelnemers, maken roosters  en bedenken samen met de werkgroep nieuwe activiteiten. Daarnaast organiseren zij het jaarlijkse zomeruitje voor alle deelnemers van de drie cafés.
Vrijwilliger voor Cursussen/Projecten
In nauw overleg met het bestuur, ben je betrokken bij de opzet en organisatie van  cursussen.

Profielschets vrijwilliger
Voor alle vrijwilligers geldt dat ze affiniteit moeten hebben met mensen die net even anders zijn. Daarnaast vragen wij inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers, interesse in activiteiten van verschillende aard, het vermogen gastvrouw en gastheer te kunnen zijn in de galerie en belangstelling te hebben voor kunst, vaardigheden afhankelijk van de cursus of van het project, bv koken, muziek, fotografie, gezellig met de activiteiten van onze deelnemers kunnen  meedoen tijdens de café avonden en, voor de liefhebbers onder hen, het onderhouden van de website en web shop.

Vrijwilliger willen worden? 
Neem contact op door een email te sturen naar info@vialumina.nl

Vriendenstichting:

Om het goede werk te ondersteunen is een Vriendenstichting opgericht. De Vriendenstichting ondersteunt vooral projecten die worden ondernomen zoals het beschikbaar stellen van faciliteiten en materialen en bijzondere projecten zoals muziek- en tekenlessen. Een bijdrage aan een jaaruitje voor onze doelgroep leden behoort ook daartoe.

1. Via een eenmalige bijdrage 
U kunt op ieder moment een eenmalige bijdrage storten op de rekening van de Vriendenstichting. (rekeningnummer en adresgegevens hieronder)

2. Via een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage
Wilt u met regelmaat een bedrag storten? Dat zou mooi zijn! Maandelijkse of jaarlijkse bijdragen kunt u op twee manieren doen:
a. Via een eigen opdracht aan uw bank om maandelijks een door u zelf te kiezen bedrag op de rekening van de vriendenstichting over te maken.
b. Door het insturen van een incassomachtiging. Daarmee machtigt u de Vriendenstichting om iedere maand het door u bepaalde bedrag van uw rekening af te schrijven.

3. Via een bijdrage in natura
Niet iedereen is in staat om financieel bij te dragen. Ook andere initiatieven zijn van harte welkom, zoals het verlenen van hand- en spandiensten. Alles is welkom. En goede ideeën nog meer. Hieronder een paar suggesties:
• Misschien bent u handig in activiteiten die passen bij een van de bijzondere projecten die Via Lumina organiseert (fotografie, koken, musiceren,..) en wilt u die handigheid delen met cliënten van Via Lumina. Laat het ons weten!
• Mogelijk beschikt u over ruimtes die niet gebruikt worden en die kunnen dienen voor het geven van cursussen of als tijdelijk atelier. Ook die zijn heel erg welkom

4. Indirecte bijdragen 
Het komt ook voor dat mensen besluiten om (de waarde van) een cadeau dat ze krijgen – bijvoorbeeld bij een feest, afscheid of jubileum – over te maken aan de Vriendenstichting. En als uw werkgever daar de kans toe biedt: waarom laat u (de waarde van) uw kerstpakket door uw werkgever niet opnemen als alternatieve besteding? Kan voor uw werkgever ook fiscaal nog interessant zijn! Ook het bijwonen (en bieden) op de veilingen die Via Lumina regelmatig houdt, dragen bij aan het behalen van doelen.

5. Als ambassadeur
Door anderen attent te maken op het werk van Via Lumina treedt u op als ambassadeur voor het goede werk dat Via Lumina doet. We zijn erg blij met het doorvertellen van het goede verhaal en met mensen die hun vrienden en kennissen attent maken op het vele goede dat Via Lumina te bieden heeft. Maakt u hen dan vooral ook attent op het feit dat Via Lumina altijd bijdragen kan gebruiken en op het bestaan en werk van de vriendenstichting?

6. Via uw testament 
Het is mogelijk om de Vriendenstichting op te nemen in uw testament. In overleg met uw notaris bepaalt u voor welk bedrag u de vriendenstichting wilt steunen of welk aandeel van uw vermogen aan de stichting ten goede zal komen.

Blijf op de hoogte
De vriendenstichting zal met enige regelmaat verslag doen van haar activiteiten en daarvoor vooral gebruik maken van de website van Via Lumina. U kunt zich via info@vialumina.nl abonneren op de (virtuele) Nieuwsbrief die een aantal malen per jaar wordt verstuurd.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Stichting Via Lumina
Postbus 8008
3301CA Dordrecht

KVK-nummer: 54218861
RSIN-nummer: 851217990
Bankrekeningnummer: NL19 RABO 0168 4294 46
(Fiscaal nummer 851217990)
ANBI De vriendenstichting is ingeschreven in het ANBI-register als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent onder meer dat schenkingen die u aan de vriendenstichting doet zijn vrijgesteld van schenkbelasting. [/read]

Andere hulp:

Via Lumina krijgt ook hulp van bedrijven:

Elcee Holland B.V. sponsort de gedrukte communicatie-uitingen van Via Lumina

Financiële schenking
Giften, schenkingen en/of donaties zijn altijd welkom als bijdrage in de reguliere exploitatie van de Stichting Via Lumina.
Stichting Via Lumina:  
NL43 RABO 0136 6667 52 (Fiscaal nummer 818194315)