In Dordrecht is een plek te vinden, waar creativiteit en welzijn samenkomen. Kunst en vriendschap onder één dak verenigd. Op de Voorstraat-Noord bevindt zich een stichting met de naam Via Lumina. Deze non-profitstichting zet zich sinds 2007 in voor jongeren en volwassenen, die net even anders zijn, zoals mensen met autisme en mensen met een psychiatrische achtergrond.

De vrijwilligers van deze stichting geven met creatieve projecten, een Outsider Art galerie en gezellige café’s invulling aan de vrijetijdsbesteding van deze groep. De activiteiten vergroten het zelfvertrouwen en bevorderen de integratie van mensen, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. De formule van Via Lumina bestaat uit drie pijlers:

 • Het Junior-, Outsider- en OutsiderPluscafé
 • Een galerie waar kunst van de deelnemers te bekijken en te koop is (Outsider Art Galerie)
 • Creatieve projecten

ANBI

Fiscaal nummer: 818194315

De doelstelling van de Stichting Via Lumina:

De Stichting Via Lumina is in 2007 opgericht om kwetsbare mensen met een psychische kwetsbaarheid en autisme een ontmoetingscentrum te geven. Het is een centrum waarin  deze mensen zich persoonlijk, kunstzinnig, cultureel en spiritueel vrijelijk kunnen ontplooien. Bijkomende doelstellingen:

 • Het bevorderen van bewustvorming en zelfredzaamheid
 • Het doorbreken van het sociale isolement;
 • Het aanleren van sociale vaardigheden;
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Het bevorderen van integratie;
 • Het verbreden van het sociale netwerk;
 • Het invulling kunnen geven aan vrijetijdsbesteding

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Centraal staat bij ons integratie, sociale contacten, opheffen van het sociale isolement en het vergroten van het zelfvertrouwen zodat onze deelnemers mogen zijn die ze zijn. Via Lumina biedt de deelnemers de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Dat realiseren we door het organiseren van activiteitenavonden (‘cafés’) en door de kunstenaars onder de deelnemers de mogelijkheid te bieden om hun kunstproducten te etaleren (zogenaamde Outsider Art =  authentieke kunstwerken, gemaakt door bijzonder artistieke talenten die luisteren naar de stem in zichzelf).

De Cafés zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën:

– het Junior Café ( 10 tot 16 jaar),

– het Outsider Café ( 16 tot 28 jaar),

– het Outsider Plus Café ( 28 jaar en ouder)

Er worden in de Cafés speciale activiteiten voor de deelnemers georganiseerd zoals foto- en film cursussen, tekenen- en muziek cursussen, kookcursussen, theatersport, en het houden van voordrachten over de geschiedenis van Dordrecht in combinatie met aansluitend het bezoek aan bijzondere locaties in de stad. We hebben daarnaast een galerie met website, waar psychisch kwetsbare mensen een podium krijgen om hun kunst te etaleren. Bij de kunstenaars betekent dit het vergroten van hun zelfvertrouwen. En velen verhogen hun eigenwaarde door te exposeren en hun werk te verkopen.

De samenstelling van het bestuur en de namen van de bestuurders:

 • Jenny Groeneweg, voorzitter
 • Willibrord Weijmar Schultz, secretaris
 • Arrie den Hoed, penningmeester
 • Willie Smale, lid
 • Lucienne van der Lans, lid

Het beloningsbeleid:

Wij werken met vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou onze Stichting niet kunnen bestaan. Daarnaast hebben we twee betaalde krachten om onze vrijwilligers te begeleiden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

Uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar :

Jaarrekening

Zoals iedere stichting heeft ook Via Lumina een jaarrekening. Hieronder kunt u die inzien.

Jaarrekening-Via-Lumina-2019-website-versie-1-samengevoegd